EU ESF
     

MIKRMikrojesle KaRaBíLekJESLE KaRaBíLek

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011201       Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat II

Záměrem Mikrojeslí KaRaBíLek je maximální rozvoj osobnosti dítěte, jeho schopností a kulturních i hygienických návyků. Pečující osoby vedou děti k co největší samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Je podporován zájem dětí o poznávání a pochopení světa a jeho přírodních zákonitostí. Dětem je umožněno kreativně se projevovat a tím vytvářet předpoklady pro jejich další rozvoj.

Organizace dne Režim dne je z organizačních důvodů mirkojeslí částečně stanoven, vychází však především z konkrétních situací dětí, rodičů a mikrojeslí. Je kladen důraz na rovnováhu mezi potřebou svobody a dodržování řádu. Uspořádání režimu dne musí být srozumitelné s ohledem na potřeby dětí a jejich zdravý vývoj. Obecný orientační plán režimu dne:

7:30 - 16:30 PROVOZNÍ DOBA MIKROJESLÍ
7:30 - 8:30 společné scházení dětí, spontánní hra
8:30 - 8:40 úklid herny
8:40 - 9:00 ranní kruh, společné přivítání, ranní rozcvičky a joga, příprava na denní aktivity, motivace na daný den :)
9:00 - 9:10 úklid pomůcek, hygienické návyky před svačinkou
9:10 - 9:30 dopolední svačinka, hygienické návyky po jídle
9:30 - 10:00 aktivity vztahující se k tématu - pracovní činnosti, tvoření, zahradničení, experimenty, objevování, hudebně vzdělávací činnost, výtvarné činnosti, dramatický kroužek, logopedická prevence, tělovýchovné činnosti,
10:00 - 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku - volné hry, dětské hřiště, procházky, exkurze, prohlídky
11:30 - 11:45 převlékání, hygienické návyky před jídlem, příprava na oběd
11:45 - 12:15 oběd
12:15 - 12:30 hygienické návyky po jídle, čištění zoubků,převlékání do pyžámek, příprava na odpočinek
12:30 - 14:30 odpolední odpočinek, spánek
14:30 - 15:00 převlékání, uklízení postýlek, chystání svačinky
15:00 - 15:20 odpolední svačinky, hygienické návyky po jídle, vyzvedávání dětí
15:20 - 16:30 spontánní a individuální činnosti dětí, relaxace dětí, vyzvedávání dětí, ukončení dne

S výjimkou velmi nepříznivého počasí se většina aktivit odehrává venku v přírodě. (Procházky v okolí říčky Romže – rozvíjet všechny smysly, poznávání lesních bylin, ptáků, enviromentální výchova, ekologie kolem nás.....Dětské hřiště v areálu mikrojeslí – pravidla slušného chování, bezpečnost, chování, ohleduplnost k ostatním dětem, fyzickou výkonnost, zdokonalování pohybových schopností....Exkurze a projektové dny)

Dokumenty ke stažení


KaRaBíLek, Bílovice-Lutotín, 2017 *** code & design: Martin Minář - minarm.pv(at)gmail.com


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Spravovat TOPlist