EU ESF
     

MIKRMikrojesle KaRaBíLekJESLE KaRaBíLek

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003684       Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat

Program a provozní řád mikrojeslí

Záměrem Mikrojeslí KaRaBíLek je maximální rozvoj osobnosti dítěte, jeho schopností a kulturních i hygienických návyků. Pečující osoby vedou děti k co největší samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy. Je podporován zájem dětí o poznávání a pochopení světa a jeho přírodních zákonitostí. Dětem je umožněno kreativně se projevovat a tím vytvářet předpoklady pro jejich další rozvoj.

Provoz

Provoz je zajištěn v pracovní dny od 7:30 – 16:30

Organizace dne

Režim dne je z organizačních důvodů mirkojeslí částečně stanoven, vychází však především z konkrétních situací dětí, rodičů a mikrojeslí. Je kladen důraz na rovnováhu mezi potřebou svobody a dodržování řádu. Uspořádání režimu dne musí být srozumitelné s ohledem na potřeby dětí a jejich zdravý vývoj.

Program a provozní řád mikrojeslí:

07:30 - 08:30 společné scházení dětí, spontánní hra
08:30 - 08:45 úklid herny
08:45 - 09:15 ranní kruh – přivítání, sdílení zážitků, příprava na denní aktivity, motivace, ranní rozcvičky
09:15 - 09:30 hygiena a příprava na svačinku
09:30 - 09:50 dopolední svačinka, hygiena rukou po svačince
09:50 - 10:20 aktivity vztahující se k tématu – pracovní činnosti, tvoření, zahradničení, experimenty, objevování, hudebně vzdělávací činnost, výtvarné činnosti, dramatický kroužek, logopedická prevence, tělovýchovné činnosti
10:20 - 10:30 příprava na pobyt venku, oblékání
10:40 - 11:40 pobyt venku, volné hry, procházky, dětská hřiště, exkurze…
11:40 - 12:00 převlékání, hygiena a příprava na oběd
12:00 - 12:30 oběd
12:30 - 13:00 hygiena, čištění zoubků, převlékání do pyžámek
13:00 - 15:00 příprava na spánek, ukládání do postýlek, čtení pohádek, spánek, odpočinek, relaxace dětí
15:00 - 15:30 oblékání, hygiena, svačina
15:30 - 16:30 společné zájmové činnosti vztahující se k tématu, hry, individuální, spontánní činnosti, tvořivé činnosti, pracovní listy, odchod dětí, ukončení dne

Denní režim je přizpůsobován věkové kategorii dětí.

Zástupce stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s Provozním řádem, Plánem výchovy a péče a s provozními podmínkami provozovny.

Dokumenty ke stažení


KaRaBíLek, Bílovice-Lutotín, 2017 *** code & design: Martin Minář - minarm.pv(at)gmail.com


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Spravovat TOPlist