EU ESF
     

MIKRMikrojesle KaRaBíLekJESLE KaRaBíLek

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011201       Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat II

Mikrojesle vznikly a jsou provozovány v rámci projektu s názvem Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat II, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011201, spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Mikrojesle poskytují službu péče o dítě na základě zápisu do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 a spočívá v pravidelné péči o dítě od šesti měsíců do čtyř let věku v rozsahu 9 hodin denně za účelem zapojení rodičů do pracovního režimu. Služba péče o dítě je poskytována v kolektivu maximálně čtyř dětí mimo domácnost dítěte a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Služba péče o dítě je určena pro veřejnost. Služba péče o dítě je poskytována na základě písemné smlouvy s rodiči. Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě bez úhrady nákladů.


KaRaBíLek, Bílovice-Lutotín, 2017 *** code & design: Martin Minář - minarm.pv(at)gmail.com


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Spravovat TOPlist