EU ESF
     

MIKRMikrojesle KaRaBíLekJESLE KaRaBíLek

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003684       Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat

Mikrojesle poskytují službu péče o dítě na základě zápisu do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 a spočívá v pravidelné péči o dítě od šesti měsíců do čtyř let věku v rozsahu min. 8 hodin denně za účelem zapojení rodičů do pracovního režimu. Služba péče o dítě je poskytována v kolektivu maximálně čtyř dětí mimo domácnost dítěte a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Mikrojesle nabízí zázemí, ve kterém se děti cítí příjemně, spokojeně a bezpečně. Prvořadé je respektování individuálních potřeb každého dítěte. Dítěti je umožněna přirozená volnost, osobní svoboda a prostor pro vlastní realizaci. Současně je však jeho projev v nezbytné míře omezen dodržováním řádu a pravidel vzájemného soužití, jež je založen na kamarádském přístupu a na srozumitelné, vstřícné a naslouchající komunikaci.

Dětem je poskytnuta pestrá vzdělávací nabídka, která je nejen tematicky blízká, ale i vzhledem k věku dětí pochopitelná a přiměřeně náročná.

Mikrojesle vznikly a jsou provozovány v rámci projektu s názvem Pojď si s námi hrát, ať maminka může jít pracovat, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003684, spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


KaRaBíLek, Bílovice-Lutotín, 2017 *** code & design: Martin Minář - minarm.pv(at)gmail.com


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Spravovat TOPlist